Biz Kimiz

Hikayemiz

Derneğimiz,

“Önce İnsan”, ”Yerelden evrene” ilkeleri ışığında 2013 yılında kurulan AKED Akdemi Eğitim ve Kültür Derneği, 8 yıldır ülkemize ve uluslar arası çalışmalar yapmaktadır.

Kurucumuz Suzan Avanoğlu ve arkadaşları hedefleri doğrultusunda eğitim, kültür, bilim ve sanat alanlarında faaliyet göstermektedir.

Derneğimizin kuruluşunda amaçlanan; Türkiye Cumhuriyeti’nin üzerinde yükseldiği ilkelere sahip çıkan, kişisel ve mesleki gelişimini maddi imkânsızlıklar nedeniyle sürdüremeyen gençlerin, dezavantajlı bireylere, kadın ve kız çocuklarına, eğitim ve öğretim yoluyla topluma yararlı birer birey ve örnek vatandaş olarak kazandırılmasına katkı sağlamaktır. Ulusal kalkınmaya, yöresel gelişime ve kültürel zenginliklerin yaşatılmasına, gelecek nesillere taşınmasına katkıda bulunacak eğitim ve kültür faaliyetlerini gerçekleştirmektir.

Mission & Vision

VİZYONUMUZ:

Ulusal kalkınmamıza, yöresel gelişimimize ve kültürel zenginliklerimizin yaşatılmasına katkıda bulunacak eğitim ve kültür faaliyetlerini gerçekleştirmektir.

Üyelerimiz başta olmak üzere, yerel toplumun nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesini sağlayarak, dayanışma ve birlikteliğin sürekliliğini sağlamak amacıyla Kastamonu çevresindeki toplumda saygın, kamu kurumları nezdinde de etkin bir kurum olmaktır.

MİSYONUMUZ:

Akademi Eğitim ve Kültür Derneği; eğitimli, kültürlü, çağa uygun, aşırılıktan uzak, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştirmek ve toplumda evrensel, insani bilinci artırmak amacıyla bilim, kültür, eğitim ve sanat etkinliklerinde bulunan bir kuruluştur.

Türkiye Cumhuriyeti’nin üzerinde yükseldiği ilkelere sahip çıkan, kişisel ve mesleki gelişimini maddi imkânsızlıklar nedeniyle sürdüremeyen gençleri, eğitim ve öğretim yoluyla topluma yararlı birer birey ve örnek vatandaş olarak kazandırmak; kültürel zenginliklerimize sahip çıkarak çeşitli tanıtım faaliyetleri ile onların gelecek nesillere taşınmasını sağlamaktır.

Gelecek Bizim Ellerimizde

Dezavantajlı bireyler, kadın ve kız çocukları, göçmenler gibi grupların eğitim ve kültürel gelişimlerine katkıda olmaya devam edeceğiz.

Ekibimiz